Att bryta den onda cirkeln

Det finns många skäl till att en människa går upp i vikt. Förutom den rent biologiska anledningen, det vill säga att du konsumerar fler kalorier än du förbränner, finns det alltid en eller flera anledningar till ovälkommen viktökning. Ofta handlar det om att bryta vissa ovanor som du hamnat i och det kan vara en ganska djupgående process.

Inom företagshälsan talas det mycket om stress och psykisk ohälsa då fler än någonsin mår dåligt på jobbet. Oro och ångest kan leda till allt från tröstätande till alkoholproblem och just därför är det viktigt med utbildning och information. Genom att arbeta fram en bra drogpolicy kan chefer hjälpa sina anställda med saker som missbruk och medberoende och att hitta tillbaka till den mentala balans som alla behöver.

 

Lär dig känna igen varningstecknen

Ett beroende syns inte alltid på utsidan och det kan dröja många år tills ett alkoholmissbruk eller spelberoende börjar märkas för omvärlden. Ofta finns det dock små varningssignaler som lätt missas eller ignoreras. Det kan till exempel vara humörsvängningar eller en ovilja att komma med på konferensresor. En ätstörning kan ligga gömd bakom en människas ständiga ursäkter till att inte följa med på lunch eller middag efter jobbet. Ytterligare ett tecken kan vara att en person börjar gå upp i vikt eller sover dåligt. Listan kan göras enorm och det finns därför många skäl till varför en kurs eller föreläsningar om ämnet kan bli ett ovärderligt verktyg. Det handlar ju inte enbart om att äta rätt eller att skaffa bra träningsrutiner, utan också om att kunna bryta en ond cykel och ändra vissa tankemönster som är destruktiva.

Sätt mål och finn motivation

För att kunna gå ner i vikt eller att bryta ett beroende måste den drabbade personen få både insikt och hjälp. Det är inte det lättaste att ta upp ämnet om du märker att någon inte mår bra eller dricker för mycket men det finns mycket bra kommunikationsmetoder att ta till. Ett konkret program som behandlar problematiken på flera plan är idealiskt, och här kan till exempel vissa träningsrutiner i kombination med samtalsterapi komma mycket väl till handa. Motivationen måste hela tiden underhållas och genom att sätta mål som är realistiska kan balansen uppnås och personen känna livsglädjen komma tillbaka. Ett halvt kilo på en vecka, en helg utan alkohol eller en aktivitet som inte har med spelande att göra är alla första steg i vägen mot ett fysiskt och mentalt välmående.

Motverka medberoendet

Som en del av planen är även medberoendet från omgivningen något som måste tas itu med. Det kan ofta verka lättare att se åt andra hållet eller att undvika konflikter genom att låta en person fortsätta med sitt problematiska beteende. I långa loppet är det dock ohållbart och leder till negativa konsekvenser för alla. Med bra kunskaper i ämnet och stöd för chefer och medarbetare kommer den ovärderliga hjälp som alla behöver, och det är en stor bonus för både individen och företaget.